(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Потвърждение на европейския данъчен статус - формуляр E9 (известен също като Bescheinigung EU / EWR)

7. октомври 2019

Това потвърждение на европейския данъчен статус за конкретната данъчна година се издава от данъчната служба във вашата страна, като мястото зависи от вашето постоянно пребиваване.

Трябва да поискате формуляр E9, като условието е подадена данъчна декларация за дадената година.

Според австрийския закон касаещ данък върху доходите, лице, което работи в Австрия, няма постоянно пребиваване в Австрия и е местно лице от друга държава-членка на ЕС, ще бъде признато като данъчно резидент на Австрия при използване на формуляр E9, което позволява на.

Може да се възползва от австрийската
данъчна система, ако
1) 90% от общия доход е от Австрия
или
2) Доходът не е по-висок от 11000 €

формуляр Е9 трябва да бъде потвърден от данъчната служба в родината. Например на българин от Пловдив, който работи в Австрия, формулярът му E9 се издава в данъчната служба, разположена на мястото му на постоянно пребиваване, т.е. в Пловдив.

Този документ се използва не само в Австрия, но и в Германия, Белгия или Люксембург.

Какво е съдържанието на формуляр E9?

  • Лични данни
  • Доход, който се облага с данък в страната на пребиваване (доходи от предприятия, капиталови активи или отдаване под наем)
  • Подпис на данъкоплатеца
  • Потвърждение от данъчната служба (печат и име на институцията)
  • Изчисляването на лимита „90% доход от Австрия“ се попълва и валидира от данъчната служба. В тази форма вашата данъчна служба ще потвърди размера на дохода във вашата страна от подадената ви данъчна декларация. Освен всичко друго, в тази форма са посочени размерът на дохода и данъчната основа. Австрийският доход не е посочен в тази форма.

Изисквайте обезщетение за съпруга, ако доходът на съпругата ви е под 6000 евро

Формуляр Е9 се използва и за потвърждаване на доходите на вашата съпруга / съпруг. Данъкоплатецът има право на данъчно облекчение, ако целият доход на съпругата / съпруга му е по-нисък от 6000 €.


Ако проявявате интерес, имаме удобно за вас приложение, за възстановяване на данъка от Австрия.

Имам нужда от помощ за данъците в Австрия