(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Определяне статут на пребиваване

4. март 2020

Изчисляването на данъчната ставка може да варира в зависимост от това дали данъкоплатецът е резидент на конкретната държава.

Определянето на данъкоплатец като резидент, зависи от оценка на критерии, определени в договора за двойно данъчно облагане между конкретните държави, които се считат за определящи дадения данъкоплатец.

Повечето държави в света са обвързани с договори за двойно данъчно облагане. Договорите за двойно данъчно облагане могат да се различават, като например данъчно облагане върху корабоплаването или персонала на авиокомпанията, изключения за студенти, данъчно облагане на гражданин на САЩ (както и бивши граждани).

Лесно е да се определи пребиваването, ако данъкоплатецът живее цяла година със семейството или сам (и ако няма близко семейство, което е зависимост от него). Данъкоплатецът е резидент на дадена държава, ако има постоянна адресна регистрация и е на нает на работа през цялата година в тази страна.

Като алтернатива, ако данъкоплатецът се премести със семейството си в другата държава през годината (което означава, че те вече нямат постоянно местожителство или икономически интерес в първоначалната държава), те все още се считат за резиденти до края на съответната данъчна година.

В други случаи е по-трудно да се определи статута на пребиваване и препоръчваме да се консултирате с данъчен съветник.