(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Кои документи са необходими за възстановяване на данък от Австрия?

9. октомври 2019

Ако сте работили на трудов договор в Австрия,по всяка вероятност имате право на възстановяване на данък. Какви документи са ви необходими за това?

1. Lohnzettel – формуляр L16 или payslips (разплащателни листове) от вашия работодател

Lohnzettel е австрийският документ удостоверяващ доходите ви. Това е документ, който обобщава всичките ви източници на доходи, данъчни налози и данъчни аванси. Необходим е при подаване на данъчната ви декларация.

Lohnzettel се издава от работодателя след края на данъчната година, който съвпада с края на календарната година. Дори служители от чуждестранни компании, които са изпратени да работят в Австрия, получават този документ. Тя е основата за изчисляването на данъчното Ви задължение и за определянето размера на възстановимия данък. От Lohnzettel можете да научитеследното:

 • Продължителността на работните ви отношения
 • Продължителността на работните ви отношения
 • Вашият брутен доход (ред 210)
 • Сумата, платена по австрийската система за социално осигуряване (ред 230)
 • Размерът на платените данъци (ред 260)
 • Размерът на необлагаемия доход - напр. двойни вноски за домакинство, вноски за пътни разходи и др.

Работодателят трябва да издаде формуляр L16 на следните категории:

 • Работници
 • Служители
 • Стажанти
 • Служители с определен срок на трудов договор
 • Служители с ограничено данъчно задължение
 • Служители, изпратени на работа в чужбина
 • Служители, които са прекратили трудовия си договор

Работодателят НЯМА ДА ИЗДАДЕ формуляра L16 на следните групи:

 • Работници, които получават обезщетения за болест
 • Жени 6 седмици след раждането
 • Служители по време на военни и граждански задължения или служители, участващи във военни учения

2. EU / EW потвърждение (Bescheinigung EU / EWR) – формуляр E9

Това потвърждение за европейски данъчен статус за конкретна данъчна година се издава от данъчната служба във вашата страна, като мястото зависи от вашето постоянно пребиваване. Трябва да поискате формуляр E9, като основанието е подаване на данъчна декларация за дадената година.

В този документ данъчната служба на вашата страна ще потвърди вашите доходи в вашата страна. Освен дохода, в тази форма е включена също и данъчната основа. Но австрийският доход не е включен в тази форма.

Благодарение на това потвърждение ще имате така нареченото „официално неограничено данъчно задължение” в цяла Австрия. Това означава, че ще се считате за данъчен резидент в Австрия и ще можете да извлечете ползите от тяхната данъчна система. Основното предимство е данъчното облекчение до 11 000 €.

3. Австрийска данъчна декларация

Вашата австрийска данъчна декларация може да бъде подадена както по електронен път, така и на хартиен носител. Чрез тази данъчна декларация можете да кандидатствате за данъчни облекчения минимум до 11 000 €. Можете също да поискате данъчна резидентност, въз основа на която можете да претендирате за различни данъчни облекчения, като детски надбавки.

Можете да попълните онлайн формуляра по начин подобен на чешката форма:

 • Лични данни
 • Брой на австрийските работодатели
 • Разходи за работа в Австрия
 • Как ще бъдат възстановени данъците

Ако проявявате интерес, имаме удобно за вас приложение, за възстановяване на данъка от Австрия.

Имам нужда от помощ за данъците в Австрия