(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Как съвкупния, или световен доход, за цялата данъчна година и отвсякъде по света влияе на възстановяването на данъци?

26. август 2020

В повечето страни гражданите и пребиваващите чужденци подлежат на облагане с данък върху съвкупния доход. Смятате се за „обичайно пребиваващи“ в дадена държава, ако сте живели там повече от 6 последователни месеца и като такива подлежите на неограничено данъчно задължение и трябва да плащате данък върху съвкупния си доход там.

Доходът в световен мащаб се използва за определяне на облагаемия доход, това са парите, които се изплащат на гражданите или пребиваващите чужденци по целия свят като заплати, доходи от самостоятелна заетост или стопанска дейност, доходи от наемане и лизинг или капиталови активи, всички те могат да бъдат облагани с данък от данъчните служби.

Какво е "Местен доход"?

Местен доход е дохода получен в родната ви страна или друга държава, в която имате постоянен адрес.

Например, ако сте германски гражданин, но постоянното ви пребиваване е в България, местният доход ще бъде потвърден от България.

Как доходът в световния или съвкупен доход влияе на данъчната декларация (дълг / възстановяване)?

За да се избегне двойното данъчно облагане, обикновено има споразумение между повечето страни и има някои методи, за определяне дали имате право на възстановяване на данък или данъчен дълг за плащане. Метод за освобождаване:

Приходите, генерирани в чужбина, са освободени от данъци в данъчната държава, но са обект на разпоредбата, която защитава прогресията. Това означава, че доходи като обезщетение за безработица или родителски облекчения се използват за определяне на данъчната ставка, без да се плащат данъци върху тях.

Метод на кредитиране:

Чуждестранният доход се отчита в данъчната държава и данъкът, платен в чужбина, се приспада от данъчното задължение.

Мога ли да избирам къде да бъде облаган съвкупния ми дохода?

На първо място, това зависи от това къде сте били данъчен резидент, тъй като задължението за подаване на данъчна декларация може да бъде различно в отделните страни. В повечето случаи поне 90% от общия доход в световен мащаб трябва да идва от страната, в която подавате данъчна декларация, за да се приложат всички лични данъци или свързани с семейството обезщетения, но за Белгия, например, този процент е 75%. Въпреки всичко може да има някои специални условия, които да ви подлагат на неограничено данъчно задължение.

Например: През 2019г., Адриано е работил 4 месеца в Германия (доход от 12 000 евро), 2 месеца в Белгия (2000 евро доход) и 6 месеца в родината си, Португалия (3700 евро). Адриано е данъчен резидент в Португалия и трябва да подадете данъчна декларация там. Той не може да бъде обект на неограничено данъчно задължение в Белгия, тъй като минималният 75% доход в целия свят не идва от Белгия. Въпреки, че неговите 90% доходи в световен мащаб също не идват от Германия, доходите му извън Германия не надвишават лимита на основни данъчни облекчения 6876 EUR, който е определен за Португалия за данъчната 2019 година според германския данъчен закон. Това го подлага на неограничени данъчни задължения в Германия и дори може да кандидатства за възстановяване на данъци.

Ако все още не сте сигурни как да се справите със световните си данъци върху доходите, свържете се с нас за консултация.