(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Как да подам данъчна декларация, ако работя във Великобритания?

15. октомври 2019

Как да разберем британската данъчна система?

В сравнение с повечето страни в Централна Европа, където данъчната година обикновено трае от 1 януари до 31 декември, Великобритания е изключение. Това е така, защото британската данъчна година започва на 6 април и приключва на 5 април на следващата година. Така че, ако гражданин от Чехия, Словакия или Австрия работи във Великобритания, той трябва да направи разлика между данъчната година в своята държава и данъчната година на страната, в която е работил през годината. Също така той ще се нуждае от потвърждение от всеки работодател, за който е работил.

Как да подам данъчната си декларация, ако съм работил за цялата календарна година?


Ще трябва да подадете две данъчни декларации ако сте работили във Великобритания от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г., а датата на връщане е 1 януари 2019 г.:

  • Един за период от 1 януари 2018 г. до 5 април 2018 г. Този период попада в 2017 данъчна година.
  • Една за периода 6 април 2018 г. до 31 декември 2018 г. Този период попада в 2018 данъчна година. От вас се изисква да подадете две данъчни декларации, тъй като британската данъчна година не съответства на календарната година. В родината си ще трябва да подадете само една данъчна декларация, посочваща вашите чуждестранни доходи.

Кога да кандидатствам за данъчно възстановяване?


Можете да кандидатствате за него в края на всяка данъчна година. Можете да подадете до 4 данъчни години назад. Това означава, че през 2019 г. можете да кандидатствате за следните години: 2015, 2016, 2017, 2018.

Какво ми трябва, за да кандидатствам за данъчно възстановяване?


За да кандидатствате за възстановяване ще ви са необходими:

  • формуляр P60,
  • формуляр P45,
  • National Insurance Number NIN (национален застрахователен номер).

Данъчни групи и ставки


Данъчна група Облагаем доход Данъчна ставка
Лична помощ до 12 500 Ł 0 %
Основна ставка 12 501 от 50 000 Ł  20 %
По-висока ставка 50 001 от 150 000 Ł 40 %
Допълнителна ставка над 150 000 Ł 45 %

Кога ще получите възстановяването?


Данъчната служба се нуждае от 12 до 14 седмици за оценка на искането ви за възстановяване на данъци и изпращане на средствата по вашата банкова сметка.


Все още ви изглежда твърде сложно? Може да бъде много по-просто! С нашето приложение можете да подадете британска данъчна декларация бързо и удобно. Можете да го попълните на Neotax.eu.