(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Формуляр L16 познат още като Lohnzettel

8. октомври 2019

Формуляр L16, известна още като Lohnzettel в Австрия. За какво служи и от какво се състои тя? Какво трябва да направя, ако работодателят ми откаже да ми я предостави?

Lohnzettel е австрийският документ удостоверяващ доходите ви. Това е документ, който обобщава всичките ви източници на доходи, данъчни налози и данъчни аванси. Необходим е при подаване на данъчната ви декларация. Служи за основата на изчисляването на данъчното Ви задължение и за определянето на размера на възстановимия данък.

Lohnzettel се издава от работодателя след края на данъчната година, което винаги съответства на края на календарната година, като края на февруари е крайният срок за подаване по електронен път. Имате право на този документ, дори ако вашия трудов договор е продължил по-малко от 1 година.

Този документ се състои от тези 3 части:

 • Общата част, която включва следното:

  • Номерът на вашата австрийска данъчна служба
  • Социалният статус на служителя
  • Трудовото правоотношение
  • Право на детски надбавки
  • Увеличени обезщетения за получателите на пенсии
  • В коя община принадлежиш
  • Националност
  • Информация за емитента (работодателя)
 • Данъчната част, която се състои от:

  • Целият доход (включително извънреден труд, бонуси, доплащания, ваканционни плащания)
  • Извънредни плащания
  • Компенсация за работа по време на национални празници и почивни дни, които не са облагаеми
  • Друг доход преди приспадането на ⅙, ако плащате за годината
  • Социалноосигурителни вноски
  • Необлагаемата сума за служители, работещи в селското и горското стопанство
  • Други налози (работа в чужбина, помощ в развиващите се страни, разходи за командироване на работа, неплатени доброволни вноски, необлагаеми такси, облагаеми такси)
  • Данък общ доход
  • Вноски на работодателите за пенсионно осигуряване в чужбина
  • Необлагаемата сума, взета под внимание
  • Църковен данък
  • Пътни разходи до вашата страна
  • Брой работни месеци
 • Социалната част, която съдържа:

  • Вашият социално-осигурителен код
  • Номерът на определената на вашия работодател сметка
  • Застрахователен период
  • Искове за извънредни плащания
  • Социалният статус на служителя
  • Размерът на внесените осигурителни вноски
  • База за оценка
  • Период на вноски за социално осигуряване
  • Адрес на работодателя
  • Община
  • Забележка за държавата

Вашият работодател е длъжен да докладва размера на доходите ви в правилната данъчна служба в Австрия. Той трябва да направи това до края на януари на следващата година. Ако трудовото правоотношение е продължило по-малко от една година, работодателят трябва да докладва този факт един месец след приключване на трудовото правоотношение. Единствените изключения са, когато работните отношения приключват поради проблеми, свързани със здравето.

В случай, че вашият работодател откаже да издаде Lohnzettel, можете да използвате payslips (разплащателните фишове). Те функционират като Lohnzettel.


Ако проявявате интерес, имаме удобно за вас приложение, за възстановяване на данъка от Австрия. Можете да го намерите на Neotax.eu.