(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Детски надбавки от Холандия - Kinderbijslag

14. април 2018

В пакетът от услуги, който предлагаме е включена и възможност за получаване на детски надбавки от Холандия. Вслучай, че сте кандидатствали сами, можем да ви консултираме при възникнали проблеми.

В Холандия има двавида детски надбавки Kinderbijslag и Kindgeboden Budget. Като едно от условията да получите KindgebodenBudget, е първо да получите Kinderbijslag.

Кой има право на Kinderbijslag?

Граждани на Европейския съюз, Европейската икономическа общност и на Швейцария, които плащат осигуровки в National Child Benefits Act (AKW) и имат дете или деца под 18г. Ако получавате детски надбавки в България, и техният размер е по-­малък, от размера на детските надбавки, които бихте получили в Холандия, то, може да ви се възстанови разликата. За да кандидатствате за детски надбавки ви е необходим Burgerservicenummer (номера на социалната осигуровка) на детето. Ако не разполагате с такава, можеда си я получите впоследствие. Kinderbijlag се изплащат на всяко тримесечие.

Кой има право на Kindgebonden Budget?

Само тези, които са получавали Kinderbijslag имат право да получават Kindgebodnen Budget. Размерът на Kindgebonden Budget зависи от общия годишен доход на родителите. Той не трябва да надвишава сумата от 145,136 евро годишно (през 2019 г.). Kindgebonden Budget се изплаща всеки месец.

Колко време отнема процеса по получаването на детски надбавки?

Процесът по получаването на детски надбавки отнема приблизително от 6 до 9 месеца.

Необходими документи:

За Kinderbijslag:

  • Копие на акта за раждане на всички деца под 18г
  • Копие на свидетелството за сключен граждански брак
  • Копие на Jaaropgaaf/Jaaropgave form

За Kindgebonden Budget:

Решение от Sociale Verzekeringsbank (SVB), че получавате Kinderbijslag

Как се определя размерът на детските надбавки?

Kinderbijslag за 2019(на тримесечие):

От 0-5 години От 6-11 години От 12-17 години
Максимален размер надетските надбавки за еднодете 219,97 евро 267,10 евро 314,24 евро

Kindgebonden Budget за 2019(на година): Ако получавате обезщетение за дете, можете също така да получите право на детски бюджет от данъчната администрация (Belastingdienst). Бюджетът на детето е допълнителна месечна вноска отпускана от правителството за семейства с ниски доходи. Дали ще получите такъв бюджет или не, зависи от доходите на вашето семейство и вашите активи. Сумата може да бъде между 1166 евро и 3139 евро годишно.

Каква е максималната възраст на детето, за която имам право да кандидатствам?

Максималната възраст е 18 години.

Колко години назад може да кандидатствам за детски надбавки?

За детски надбавки от Холандия може да се кандидатства една година назад. От януари 2016 има новадекларация за 2015 данъчна година. Може да се кандидатства до септември 2016.

Каква е таксата за тази услуга?

Таксата за тази услуга е 199 EUR В цената не е включено ДДС.

Нека се погрижим за вашите данъци по целия свят

Ние предлагаме удобни за потребителите начини за обработка на вашите данъци в чужбина. От онлайн приложението направи го сам, за всеки който иска да спести време и пари, до различни счетоводни услуги и такива за бизнеса.

Може да проверите тук!