(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Данъчни облекчения в германското данъчно законодателство

30. октомври 2020

По презумпция, за основно домакинство, се приема мястото, което е център на живот на човек. За емигрантите, които започват работа в Германия, основното домакинство обикновено остава в родната им страна и това се случва особено, ако семейството остане у дома.

Тази ситуация води до наличието на две домакинства. Хубавото е, че разходите за немското домакинство подлежат на данъчно приспадане.

Двойно домакинство

Наличието на двойно домакинство, обикновено е свързано с работата. Това означава, че служителят има своето (основно) домакинство на едно място, работи на друго място и живее на мястото по месторабота. Като не е задължително да сте семейни, за да поддържате двойно домакинство.

Разходи подлежащи на данъчно приспадане:

  • Разходи за жилище до 1000 € на месец това са наем или разходи свързани с поддръжка на къща или апартамент (електричество, отопление, вода) по местоживеене в Германия.
  • Пътните разходи Като на седмица за едно пътуване от вкъщи до работа и обратно, се приспадат 0.30€ евро на километър за разстоянието между домакинството и местоработата и 0.15€ за разстоянието от работа до вкъщи

Например:

Ако работите в Берлин, а основното ви домакинство е в чужбина, в Прага, на 350 км разстояние, можете да приспаднете 350 х 0,30 = 105 евро за еднопосочно пътуване до дома и (или) 350 х 0,15 = 52,5 евро за обратния път.

  • Като алтернатива могат да бъдат приспаднати и разходи за обществен транспорт (полети или влакове).
  • Дневни надбавки за разходи за храна през първите три месеца далеч от собственото си домакинство, могат да се приспаднат 24 € на ден.
  • Разходи за преместване, включително мебели и обзавеждане. Тези разходи (1622 € за семейни и 811 € за несемейни за 2019 г.) за преместване от един във втори дом трябва да бъдат доказани със сметки и/или фактури.

Чрез подаване на данъчната декларация и искане на тези помощи служителят трябва да докаже с документи, че са спазени законовите изисквания на двойно домакинство. Самотните или семейните служители трябва да докажат домакинството си в родния си град или родната си страна, която е център на живота им. Тези документи могат да бъдат:

  • собственост на апартамент или къща
  • договор за наем
  • договор за ипотека

или други документи, доказващи наличието на основно домакинство. Важно е те да бъдат преведени на немски от лицензиран преводач.


Ако сте работили в Германия и трябва да подадете данъчна декларация, можете да използвате нашето приложение за подаване на данъчни декларации в Германия.

Имам нужда от помощ за данъците