(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Данъчна декларация / формуляр 100 / в Люксембург

14. април 2020

Трябва ли да подавам данъчна декларация, ако съм работил в Люксембург?

Като служител на трудов договор трябва да подадете данъчна декларация, ако:

 • сте работили в Люксембург най-малко 9 месеца през данъчна година и
  • годишният ви доход не надвишава 100 000 EUR
  • в случай, че множество източници на доходи или пенсии, подлежащи на облагане в Люксембург, надвишават 36 000 EUR за данъчен клас 1 или надвишават 30 000 EUR за данъчен клас 1A - например ако данъкоплатец получава компенсация за няколко дейности едновременно от няколко работодатели
 • вие сте женен и единият от вас е местно лице, а другият нерезидент и решите да подадете съвместна данъчна декларация, която временно ви вкарва в данъчен клас 3
 • получавате известие от данъчната служба, в което ви казва да подадете такава, дори ако сте нерезидент
 • сте данъкоплатец, чиито доходи не се покриват от данък при източника

Облагаемият доход, който не е обхванат от данъка при източника, е:

 • доходи от самостоятелна заетост
 • приходи от отдаване под наем на имоти в Люксембург
 • доходи, получени от чужд работодател
 • приходи от чуждестранни пенсионни фондове

Можете да подадете данъчна декларация, ако:

 • решите да се облагате с данък като резидент, за да получите същите приспадания и данъчни облекчения като реалните резиденти
 • подавате данъчна декларация с вашия съпруг или партньор, за да бъдете класифицирани като данъчен клас 2
 • ако сте получили възнаграждения по-ниски от 100 000 EUR
 • решите да се облагате със съпруга / съпругата си и единият от вас е местно лице и има данъчно задължение (също този резидент трябва да има 90% от доходите на домакинството през дадената данъчна година), а другият е нерезидент

Ако имате доходи от пенсии, дивиденти или изпълнителни бонуси, можете да намерите повече информация за данъчните задължения тук: www.guichet.public.lu

Годишно данъчно споразумение

Данъкоплатец, който не отговаря на изискванията за подаване на данъчна декларация, може да подаде заявление за данъчно споразумение/ формуляр 163 / . Това годишно данъчно споразумение е удобно, ако:

 • завършвате образование и започва работа в Люксембург през данъчната година
 • сте служител или възрастен гражданин, който е имал променлив или никакъв месечен доход през годината
 • сте наети в Люксембург само за част от годината / с изключение на прекратяване на професионална връзка през годината /
 • искате да кандидатствате за определени данъчни облекчения като извънредни разходи за деца

Обезщетенията за извънредни разходи за деца могат да бъдат получени по следния начин:

 • данъкоплатецът не живее с детето в едно домакинство, но плаща за комунални услуги, образование и развитие на детето (детето трябва да е редовно студент с образователен план, който продължава по-дълго от 1 година, ако той / тя е по-възрастни от 21 години) - платената сума трябва да представлява по-голямата част от разходите на данъкоплатците
 • данъкоплатецът е длъжен да приложи всички оправдателни документи за направените от него разходи, данъчната служба може да поиска и допълнителни документи
 • горепосочените суми за приспадане не могат да надвишават действителните разходи и 4020 EUR / година за дете

Забележка: За това обезщетение не може да се претендира, ако детето има доходи над 60% от жизнения минимум.

Кандидатстването за тези обезщетения може да не доведе до възстановяване на данъци. Заявление за годишно данъчно споразумение е от полза за данъкоплатеца, само ако реално очаква възстановяване на данъка при източника, платен от работодателя или пенсионния фонд.


източник: www.guichet.public.lu


За повече информация относно възможността за възстановяване на данък от Люксембург, моля посетете нашия уебсайт Neotax.eu.