(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Au pair v Americe

17. август 2020
Au pair představují způsob, jak se starat o děti a sdílet s nimi spoustu nezapomenutelných zážitků. === ####**Co je to Au pair?** Au pair dočasně bydlí v domě hostitelské rodiny v USA. **V USA je více než 10 000 Au pair, které v zemi pobývají na základě J-1 víza.** Nemají oprávnění k pobytu v USA na dobu delší než 1 rok a jejich věk musí být mezi 18 a 26 lety. Au pair jsou obvykle studenti, které jsou do hostitelských rodin vybrány sponzorskou organizací. Maji k dispozici vlastní ložnici, zajištěnou stravu, dva týdny placené dovolené a až 500 dolarů na studium na vysoké škole a hotovostní stipendium vázané na minimální mzdu v USA. Nesmí pracovat více než 45 hodin týdně a mají na starosti jen péči o děti, nikoliv úklid domácnosti. ####**Placení daní a sociální příspěvky** Hostitelské rodiny nemají povinnost odvádět daně, dokud o to Au pair (zaměstnanec) nepožádá, a hostitelská rodina (zaměstnanec) s tím musí souhlasit. Kromě toho, hostitelská rodina obvykle nemusí platit federální daň z nemovitosti. Podle IRS, Au pair nejsou skutečnými "studenty" v USA, a proto nemají oprávnění vyjmout svoji mzdu z úhrnu příjmů z daně podle článku americké smlouvy o dani z příjmu.. Au pair nemají nárok ani na získání tzv. Income Tax Creditu, Hope Creditu ani na půjčku na celoživotní vzdělání. Au pair mohou být zapojeni do sociálního a zdravotního pojištění jen v případě, že již byli studenti v USA, případně pracovali jako učitelé, praktikanti a nebo výzkumní pracovníci s F, J, M nebo Q vízem. ####**Podání daňového přiznání** IRS považuje Au pair za “zaměstnance” hostitelské rodiny, proto jsou Au pair povinni podat daňové přiznání k dani z příjmu v USA. Mzdy Au pair jsou zahrnuté v hrubém příjmu příjemců. Z tohoto důvodu Au pair potřebují potvrzení o příjmu od hostitelské rodiny. Termín pro podání je do 15. července 2020. Při současné mzdové sazbě je pravděpodobné, že Au pair bude mít po podání daňového přiznání nedoplatek na dani v USA, přestože jsou Au pair daňovými nerezidenty, kteří si (až na určité výjimky) nemohou uplatnit standardní odpočty. **Berte, prosím na vědomí, že tento článek vám sice poskytl informace pro Au pair, ale vždy je nejlepší se poradit s daňovým odborníkem, kterým je naše společnost. Můžete začít [zde.](https://neotax.eu/cs/expats/home/tar-usa?target=_blank)