(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Bescheinigung EU / EWR също се приема от люксембургската и белгийската данъчна служба

7. април 2020

При определени условия нерезиденти могат да бъдат третирани като обект на неограничен данък върху доходите в чужди страни.

Предимството на неограниченото данъчно задължение по заявлението е, че за разлика от ограниченото данъчно задължение - можете да се възползвате от всички лични данъчни облекчения, както и цяла гама от семейни облекчения. Те включват приспадане на данъци на специални разходи.

Дали това е възможно зависи от определени граници на доходи
1) 90% от световния доход да е от Люксембург или
или
2) Повече от 75% от доходите трябва да произхождат от Белгия

Има специално предимство, ако сте гражданин на държава-членка на ЕС / ЕИП и съпругът / детето ви пребивава в държава-членка на ЕС / ЕИП. В такива случаи можете също да се възползвате от данъчни облекчения, свързани със семейството.

EWR Bescheinigung се приема от люксембургските и белгийските данъчни власти и на немски език. Документът се попълва и утвърждава от местната данъчна служба (въз основа на вашето постоянно пребиваване), което потвърждава размера на доходите от вашата страна.

Формулярите, включително тези за граждани извън ЕС, могат да бъдат изтеглени от нашия уебсайт.

Имам нужда от помощ за данъците