(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Аз работя в Германия. При какви условия се считам за резидент?

28. декември 2019

Вие работите в Германия и когато подавате данъчната си декларация, не знаете отговора на ключовия въпрос:

„Дали съм или не съм данъчен резидент в Германия?“

Кога се считам за данъчен резидент в Германия?

Германската данъчна система счита един чужденец за данъкоплатец, ако той е работил там поне 6 месеца през една данъчна година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

Какво означава да си немски данъчен резидент?

Можете да се възползвате от различни данъчни облекчения, които германската данъчна система ви предлага, ако същата ви счита за данъчен резидент. Казано по-просто, на вас се гледа като на немец с гражданство във вашата страна. Като пример ще можете да получавате детски надбавки: т.нар. Kindergeld.

Друго важно условие за вашия немски данъчен статут на пребиваване е вашият глобален доход да се облага с данък в Германия, въпреки че сте гражданин в своята страна. Когато това се случи, вие ще се считате за нерезидент във вашата страна за данъчни цели.

Кога се смятам за немски данъчен нерезидент?

Ако сте работили в Германия по-малко от 6 месеца през данъчна година, се смятате за нерезидент. Това означава, че не можете да кандидатствате за различни обезщетения. Вашият немски доход ще се облага с данък в Германия, а вашият глобален доход ще се облага с данък във вашата страна.

Може ли нерезидентът да получи същите данъчни облекчения като резидент?

Може да се случи. Например, ако се считате за нерезидент, тъй като сте работили по-малко от 6 месеца през данъчна година, но не получавате детски надбавки в своята страна, все още можете да кандидатствате за тях в Германия, въпреки че не сте местно лице.


Това касае ли ви? Използвайте предимствата на немската данъчна система. С нашето приложение можете да попълните немските данъчни формуляри бързо и лесно. Попълнете формуляра си в Neotax.eu.