Blog

Keď ste pracovali v Taliansku a potrebujete podať daňové priznanie, termín pre podanie je odložený.

Možno ste sa vrátili z Talianska, kde ste za posledný rok pracovali. Možno máte pocit, že existuje možnosť získať späť niektoré dane z Talianska. Vysvetlime vámi, aké sú možnosti.