USA | Neotax

Ceník

 • preCalc
  Zdarma
  Online daňová kalkulace
  • Online daňová kalkulačka
  • Okamžitý výsledek daně
  • Potvrzení o výpočtu daně dostupné k vytištění
 • Basic
  19EUR
  Do-it-yourself online verze
  • Do-it yourself verze (vyplním si sám), hotová za 15 minut
  • Vyplníte online dotazník
  • Pošleme vám vaše daňové přiznání s detailními pokyny
  • Další zákaznická podpora není k dispozici
  • S finančními úřady komunikujete sami
  • Poradenské služby si můžete kdykoliv objednat navíc
 • POPULAR
  Premium
  99EUR
  Asistované zpracování daní
  • Zaregistrujte se v online formuláři
  • Připravíme vaše daňové přiznání a podáme ho na finanční úřad
  • Budeme vás zastupovat na daňovém úřadě
  • Založíme vám bankovní účet pro přijetí přeplatku
  • Kdykoliv si můžete koupit naše další poradenské služby
 • VIP
  149EUR
  All inclusive zpracování daní
  • Platba předem

  • Obsahuje všechny služby PREMIUM
   +
  • Zaručujeme přednostní zpracování
  • Získáte daňového poradce
  • Pomůžeme vám s nedoplatkem daní
  • Převedeme váš přeplatek bez poplatku za převod
  • Zajistíme vám chybějící dokumenty

Jak to funguje?

Časté dotazy

 • 1. Pracoval/a jsem v USA a platil/a daňe. Mám podat daňové přiznání?
  • Každý, kdo pracuje v zahraničí, a platí daně z příjmu, podává daňové přiznání. Za určitých podmínek je možné vrácení peněz na některé z daní, které jste zaplatili (či váš zaměstnavatel). V našem případě žádáme o vrácení přeplatku na federální a státní dani z vybraných států USA.
 • 2. Jaké daně se platí v USA?
  • Struktura daně z příjmů fyzických osob v USA je následující:
   • Federální daň
   • Státní daň
   • Místní daň
   • Daně ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

    Za hlavní daň je považována federální daň. Je aplikována na všechny příjmy, které vydělají jednotlivci pracující v USA. Sazba federální daně závisí na výdělečné mzdě a může dosáhnout až 25%. Pokud jste pracovali na pracovních a cestovních programech J-1, obvykle platíte na federální dani 10 - 15 % z příjmu.
 • 3. Co je státní daň?
  • Kromě federální daně se ukládá státní daň. Je aplikována na všechny příjmy, které vydělají jednotlivci pracující v USA, s výjimkou následujících států: Aljaška, Florida, Nevada, Nový Hampshire, Jižní Dakota, Texas, Washington a Wyoming. Sazba státní daně závisí na daném státě a může dosáhnout až 15 %. Některé státy také používají odlišný systém daňových úlev. Proto se může stát, že může být vrácena jiná částka na federální a státní dani.
 • 4. Co je místní daň?
  • V některých státech se platí místní daň z osobních příjmů. Tato daň obvykle nepřesahuje 3 % z příjmu. Ve většině případů místní daň nebude vybírána z vašich příjmů./nebude uvalena na vaše příjmy. Proces vrácení místních daní je komplikovaný a v některých případech zcela vůbec nemožný.
 • 5. Co je “FICA”?
  • V některých případech zaměstnavatel nesprávně odváděl příspěvky (daně) na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Důležité je si uvědomit, že všichni, kteří pracují v rámci J-1 vízového programu (s výjimkou studentů, kteří pracují v USA déle než 183 dnů v roce), jsou osvobozeni od platby těchto daní. Platba těchto daní je povinná pro všechny rezidenty USA a také pro všechny držitele víza H2B a fyzických osob, které jsou považovány za rezidenty. Pokud váš zaměstnavatel odvedl tyto daně z vaší mzdy, požádejte ho, aby tuto chybu napravil. Proces vrácení daně “medicare” a příspěvku na sociální zabezpečení je problematičtější a delší. Je potřeba k tomu mít svůj formulář DS-2019, přesný název/jméno, adresu, telefonní číslo vašeho zaměstnavatele a pokud je to možné, tak formulář W-2 od zaměstnavatele.
 • 6. Co znamená “tax refund”/vrácení peněz na dani?
  • Vrácení peněz na dani znamená, že váš zaměstnavatel za vás odvedl více peněz, než se původně očekávalo, a vy je můžete získat zpět. Podáním daňového přiznání ve skutečnosti nahlásíte daňovému úřadu USA, kolik jste ve skutečnosti vydělali, jaký je váš hrubý příjem a kolik jste zaplatili na daních během vašeho pobytu v USA.
 • 7. Proč některé agentury tvrdí, že vám vrátí VÍCE přeplatku na dani než ostatní?
  • Neexistuje nic jako „vyšší suma na vrácení“ na vaší dani. Buďte opatrní, protože to může být marketingový trik, který vás má nalákat k podpisu smlouvy. Pokud daňový odborník provede daňové přiznání správně, podle amerického daňového zákona, může být vrácení daně vypočteno pouze jediným možným způsobem! Pokud agentura uplatní odpočty daně, na které NEMÁTE nárok, vaše suma na vrácení na dani se sice zvýší na jedné straně (dostanete zpět více peněz), ale existuje velmi vysoké riziko, že následně ji budete zaplatit zpětně daňovému úřadu.
 • 8. Jaká je výše FEDERÁLNÍ daně, která je placená z příjmů?
  • Sazba na federální dani se pohybuje mezi 10 % až 37 %. Daňoví poplatníci nerezidenti (cizinec pracující v USA po část roku) nemohou uplatnit žádné osvobození na této dani, což znamená, že musíte zaplatit daň už od prvního vydělaného dolaru.
   Zdanitelný příjem Daň
   0 - $9,700 10% of taxable income
   $9,701 - $39,475 $970 + 15% of the amount over $9,700
   $39,476 - $84,200 $4,543 + 25% of the amount over $39,475
   $84,201 - $160,725 $14,382.50 + 28% of the amount over $84,200
   $160,726 - $204,100 $32,748.50 + 33% of the amount over $160,725
   $204,101 - $510,300  $46,628.50 + 35% of the amount over $204,100
   $510,301 + $153,798.50 + 39,6% of the amount over $510,300
 • 9. Jaká je výše STÁTNÍ daně, která je placená z příjmu?
  • V devíti státech se neplatí žádná státní daň. Mezi těmito státy jsou: Aljaška, Florida, Nevada, Jižní Dakota, Texas, Washington, Wyoming, New Hampshire a Tennessee. V jiných státech se daňové sazby liší, například v Kalifornii mohou dosáhnout až 13,3% pro osoby s vysokými příjmy. Pro většinu států, včetně Kalifornie, je státní daň v řádech procent.
 • 10. Jaké dokumenty jsou potřeba pro vracení peněz na dani?
  • Pro co nejrychlejší získání refundace daně z příjmu a v nejvyšší částce je potřeba mít tyto dokumenty:
   • Formulář W-2 nebo kopii poslední souhrnné výplatní pásky od všech zaměstnavatelů
   • Kopii Social Security Card (karta sociálního zabezpečení), resp. Social Security Number (číslo sociálního zabezpečení)
 • 11. Co je formulář W-2?
  • W-2 je formulář, který je povinen zaměstnavatel vydat svému zaměstnanci vždy na konci roku. Ve formuláři je uvedena pravidelná mzda zaměstnance a výše daně odváděná z každé výplaty. Každý americký zaměstnavatel je povinen poslat formulář W-2 svému zaměstnanci do 31. ledna každého kalendářního roku. Formulář W-2 není založen na fiskálním roce, nýbrž ohlašuje příjem za rok kalendářní (1. ledna - 31. prosince).
 • 12. Co je Social Security Number ( číslo sociálního zabezpečení)?
  • Social Security Number (SSN neboli číslo sociálního zabezpečení) je 9-místné číslo přiřazené americkým občanům, občanům s trvalým pobytem či dočasným pracovníkům. Jeho primárním účelem je sledovat jednotlivce pro účely zdanění. Číslo sociálního zabezpečení dokazuje, že zaměstnanec pracuje legálně. Buďte opatrní a mějte svou Social Security Card v bezpečí.
 • 13. Co dělat, když nemám všechny potřebné dokumenty?
  • I v případě, že nemáte všechny výše uvedené dokumenty, je stále možné zažádat si o vracení peněz. Jediné, co bude třeba doložit, je Social Security number (číslo sociálního zabezpečení). Jedna z našich služeb je také “náhrada” dokumentů, tzn. že spojíme se s Vaším bývalým zaměstnavatelem a vyžádáme si od něho kopie Vašich výplatních dokumentů jako Váš zástupce.
 • 14. Kolik let zpětně si mohu zažádat o svou daňovou refundaci?
  • Podle daňového zákona IRS (federálního daňového úřadu USA) je možné si zažádat o vratku daně až 4 roky zpětně.
 • 15. Jak dlouhá je lhůta pro získání daňové refundace?
  • V průměru je doba zpracování federálního daňového přiznání daňovým úřadem 8 - 12 týdnů. Doba zpracování státního daňového přiznání trvá minimálně 8 - 14 týdnů. Tato lhůta se počítá od doby, kdy příslušný daňový úřad obdrží potřebné dokumenty. Tato lhůta je pouze orientační a může se lišit případ od případu.
 • 16. Kdy je poslední termín podání daňového přiznání?
  • Vaše daňové přiznání by mělo být podáno americkému daňovému úřadu nejpozději do 15. dubna. Což znamená, že Vaše daňové přiznání je nutné poslat tak, aby jej jak federální i státní daňový úřad obdržel v uvedeném termínu. K tomuto datu by měly být také uhrazeny veškeré Vaše daně. V případě, že tak neučiníte do tohoto termínu, můžete být vyzván/a k uhrazení penále za pozdní podání (v případě, že daňový úřad obdrží Vaše daňové přiznání po termínu) nebo penále za neuhrazení daně (v případě, že jste uhradill/a daně s prodlením).
 • 17. Jaké jsou penále za pozdní podání daňového přiznání/ uhrazení daní?
  • Pro více informací o případném postihu za pozdní podání daňového přiznání či pozdní uhrazení daní, navštivte IRS web.
 • 18. Proč se Vaše kalkulace liší od kalkulace daňového úřadu?
  • V některých případech se může výše výsledné kalkulace daně vypočtena daňovým poradcem lišit od výpočtu daňového úřadu. Jaké jsou nejčastější důvody?
   • Daňový úřad měl k dispozici odlišné údaje (váš zaměstnavatel poskytl jiné údaje daňovému úřadu, než které uvedl do W-2 formuláře)
   • Váš zaměstnavatel odvedl na dani více/méně, než byla jeho povinnost.
   • Je možné že jste měl/a nedoplatek/přeplatek z minulého období.

Blog | Články o USA

Děkujeme za zprávu. Brzy se vám ozveme.