Výdělky studentů - OSVČ v roce 2021

Výdělky studentů - OSVČ v roce 2021

Alternativou k dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce je práce na živnost. OSVČ rádi využívají zejména studenti IT oborů či marketingu.

Výhody:

  • není stanoven limit v počtu hodin
  • možnost uplatnit si výdaje paušálem od 40 do 80 %
  • první rok podnikání není povinnost odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění
  • podnikání je bráno jako vedlejší činnost studenta - tj. hlavní činností je studium a odvody za hlavní činnost hradí za studenta stát

Nevýhody:

  • není možnost si uplatnit měsíčně slevu na dani na poplatníka (pouze v daňovém přiznání jednou ročně)
  • není možné si uplatnit měsíčně slevu na studenta (pouze v daňovém přiznání jednou ročně)
  • odvody na zdravotní a sociální pojištění hradí student z vedlejší činnosti - odvody hradí až od 2. roku podnikání, přičemž se výše záloh vypočítá z přehledů podaných za předchozí rok
  • více administrativy (zakládání živnosti, registrace na zdravotní pojišťovni, ČSSZ - pokud se jedná o první rok podnikání, podání přehledů do zdravotní pojišťovny a ČSSZ, povinnost podat daňové přiznání, fakturace)
  • nemá nárok na nemocenskou, dovolenou, stravenky

Zdanění výdělků studenta jako OSVČ v roce 2021

OSVČ měsíčně neodvádí daň z příjmu. Každý měsíc, který student odpracoval jako OSVČ, vystaví fakturu bez daňového zatížení.

Pokud student podniká, má povinnost podat daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. V daňovém přiznání si může odečítat slevu na poplatníka (nárok vzniká vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců student skutečně podnikal) a také slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž byl studentem. K uplatnění slevy na studenta se potvrzení o studiu dokládá každoročně.

POZOR: pokud student ukončil/přerušil studium v průběhu roka, od následujícího měsíce po ukončení/přerušení studia ztrácí status studenta a s ním i nárok na slevu na studenta. V daňovém přiznání si uplatní studentskou slevu pouze za část roku dle počtu měsíců uvedených v potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je pak nedílnou přílohou k daňovému přiznání.


Pracovali jste na dohodu? Přečtěte si také články Zdanění výdělků studentů - dohoda o provedení práce a Zdanění výdělků studentů - dohoda o pracovní činnosti.

Jste studentem a nevíte, jak si uplatnit slevy na dani? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2020 na OnlinePřiznání.cz a zjistěte, jak je to jednoduché.

Daňové přiznání
pro studenty

Předchozí Příspěvek Další Příspěvek

Děkujeme za zprávu. Brzy se vám ozveme.