Blog

Paušální daň

OSVČ čekají od příštího roku změny v odvodech. Nově sa zavádí tzv. paušální daň pro živnostníky, kterou schválila i vláda.