Blog

Příjmy ze zahraničí

Co znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je poplatník s neomezenou daňovou povinností.