Blog

Průměrná nebo měsíční mzda?

Velkou roli také hraje, zda je inzerovaná mzda měsíční či průměrná.

Jako živnostník si sama odvádím pojistné na důchodové a nemocenské pojištění. Kam spadám, je mi určeno dle mého nahlášeného trvalého pobytu. Pokud mi není jasné, kam, podívám se jednoduše na stránky ČSSZ.