Blog

Finanční úřad

Daň z příjmů musí být vždy uhrazena do stejného data, jako je lhůta pro podání daňového přiznání.

Pokud jste se ocitli bez příjmů z důvodu pandemie, můžete požádat finanční úřad o odklad platby daně nebo o rozložení platby do několika splátek.

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro pojišťovny se blíží. Kolik času zbývá?

Nejčastější otázka spojená s identifikačním číslem: „Je správně IČO nebo jen IČ?“

Jedna z věcí, která je pro oblast daní a účetnictví typická jsou neustále změny pravidel a pojmů. A právě zmatek ve zkratkách IČ a IČO je jedním z důsledků těchto neustálých změn.

Program pro OSVČ zasažené koronakrizí pokračuje druhou vlnou. Ta navazuje na první vlnu a je v platnosti od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

Nerezidenty Německa lze v případě, že většina jejich příjmů pochází z Německa a splňují některé další podmínky, považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností.

Za určitých podmínek lze nerezidenty považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností v zahraničí. Výhodou neomezené daňové povinnosti je fakt, že na rozdíl od omezené daňové povinnosti můžete využít všech daňových zvýhodnění z příjmů fyzických osob a daňových slev.

EHP je dokument, nímž nizozemský finanční úřad žádá o přiznání vašeho příjmu, který není zdaněn v Nizozemsku.

Pracovali jste ve Velké Británii a nevíte jak požádat o vrácení daní? Jak se vyznat v britském daňovém systému?

Určitě jste už slyšeli termín karuselový podvod, u nás známé jako podvod na vratkách DPH nebo podvod typu kolotoč a nebo podvod chybějícího obchodníka. Co takový koloběh obnáší a jak jej odhalit?

Karusel je vlastně kolotoč. Když se pohybujeme v oblasti daní a financí, často slýcháme o koloběhu pen...

Pokud podáváte daňové přiznání v Rakousku, adresu vašeho úřadu zjistíte jednoduše.

Děkujeme za zprávu. Brzy se vám ozveme.