Blog

Finanční úřad

Pokud jste podali daňové přiznání, může vás překvapit nižší vratka, než jste očekávali. Proč tomu tak je?

Pokud vám v daňovém přiznání vyšel přeplatek, finanční úřad jej ve stanovené lhůtě vrátí. Kdy můžete očekávat přeplatek?

Pro podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá posledních pár dní. Bez sankce lze podat daňové přiznání do pondělí 3. května 2021.

Daň z příjmů musí být vždy uhrazena do stejného data, jako je lhůta pro podání daňového přiznání.

Pokud jste se ocitli bez příjmů z důvodu pandemie, můžete požádat finanční úřad o odklad platby daně nebo o rozložení platby do několika splátek.

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro pojišťovny se blíží. Kolik času zbývá?

Nejčastější otázka spojená s identifikačním číslem: „Je správně IČO nebo jen IČ?“

Jedna z věcí, která je pro oblast daní a účetnictví typická jsou neustále změny pravidel a pojmů. A právě zmatek ve zkratkách IČ a IČO je jedním z důsledků těchto neustálých změn.

Program pro OSVČ zasažené koronakrizí pokračuje druhou vlnou. Ta navazuje na první vlnu a je v platnosti od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

Nerezidenty Německa lze v případě, že většina jejich příjmů pochází z Německa a splňují některé další podmínky, považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností.

Za určitých podmínek lze nerezidenty považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností v zahraničí. Výhodou neomezené daňové povinnosti je fakt, že na rozdíl od omezené daňové povinnosti můžete využít všech daňových zvýhodnění z příjmů fyzických osob a daňových slev.

Děkujeme za zprávu. Brzy se vám ozveme.