Blog

Daň z příjmu ze zahraničí

Nerezidenty Německa lze v případě, že většina jejich příjmů pochází z Německa a splňují některé další podmínky, považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností.

Pokud jste pracovali v Itálii a potřebuje podat daňové přiznání, jeho lhůta pro podání je odložena.