Blog

Do you work in Austria and are unable to grasp their tax system? Should you file a tax return? How would you do it? What do you need for it?

This confirmation of European Tax Status for the given tax year is issued by the tax office in your country, the place being dependent on your permanent residence. You must request the form E9 with the condition being a filed tax return for the given year.

Toto potvrzení EU/EWR za příslušný daňový rok vystaví finanční úřad ve vaší zemi, místně příslušný dle místa trvalého pobytu. Musíte podat žádost o formulář E9. Podmínkou je podání daňového přiznání za daný rok.