Blog

Daňové historky

Poté, co se na českém trůnu vystřídali Přemyslovci s Lucemburky, nastalo v Českých zemích všeobecné období vzpoury a začalo jedno z největší hnutí středověku – Husitská revoluce.

I když mnozí z nás mají pocit, že jsou daně staré snad jako lidstvo samo, tak téměř do roku 1948 není v Českých zemích o daních jediná zmínka.

Typickým znakem Římského království (753 – 509 př. n. l.) byly nízké státní výdaje a nulové daně. I když to pro nás může být nepochopitelné, daně nebyly potřeba. Římské království bylo zcela soběstačné.

Daně nebyly v Řecku nikdy oblíbené. Ostatně jako nikde, a to ani dnes.

Egyptský daňový systém, v jehož čele stál sám faraon, vznikl už v době 3 000 let před naším letopočtem a mohl by se stát zdrojem inspirace pro nejednoho politika.

Daně jsou stejně staré jako lidstvo samo. Jejich podoba se samozřejmě postupem času měnila, ale účel zůstal i po tisíce let stejný. Naplnit státní pokladnu.

Děkujeme za zprávu. Brzy se vám ozveme.