Blog

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V EU se zavádí nový pojem Provozovatel elektronického rozhraní. Co se rozumí pod tímto pojmem?

Velkou změnou je zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží od hodnoty 22 EUR

Nový pojem, který nahrazuje dřívější pojem „zasílání zboží“.

Od července vstoupila v platnost změna registrace a platby DPH v členských státech EU. Co se mění?

EU rozšiřuje takzvaný One Stop Shop systém sloužící k registraci a odvodu DPH. Jaké budou dopady této změny?

Děkujeme za zprávu. Brzy se vám ozveme.