(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Как трябва да платя данъка си, ако съм нерезидент, работещ в Словакия?

2. април 2020

Работил сте в Словакия, но сте нерезидент на Словашката република. Данъчната ви декларация показва наличие на дълг. В коя банкова сметка трябва да платите този дълг?

Данъчната служба не предлага една универсална банкова сметка, на която можете да изпратите парите си. Вашият правилен номер на банкова сметка се състои от 6-цифрен префикс и 10-цифрен номер на сметка, така нареченият OÚD. Това е следвано от наклонена черта и кода на Национална съкровищница. Префиксът се определя от вида на данъка, който плащате. Например, ако плащате индивидуален данък върху дохода въз основа на данъчна декларация от нерезидент тип А или тип Б с доход в Словакия, избирате префикс 500216.

Всеки данъкоплатец има присвоен номер на сметка – osobné číslo daňovníka (OÚD) което се превежд като личен номер на данъкоплатца. Можете да кандидатствате за този номер директно под формата на онлайн генератор на сайта на данъчните служби. Просто въвеждате личния си идентификационен номер (rodné číslo) или ДДС номер (DIČ), пишете кода за потвърждение и натискате търсене.

Какво ще стане ако генераторът не намери личния ви номер на данъкоплатец?

Попитахме финансовата дирекция в Банска Бистрица как може да се плати, ако генераторът не генерира номера на личния данъкоплатец от определения ДДС номер или личен идентификационен номер.

Ако генераторът не намери личния ви номер на данъкоплатец след попълване на необходимата информация, то такъв ще бъде изпратен по пощата на вашия адрес. Използвайте variable symbol 1700992019 по време на плащането.

Това означава, че не можете да генерирате IBAN и да платите дълга си, докато данъчната служба приключи с обработката на данъчната ви декларация и не ви изпрати писмо с личен номер на данъкоплатец.

Данъчната декларация е подадена навреме, но все още не съм получила писмо. Как да избегна плащането на неустойка?

В този случай забавянето е причинено от данъчната служба. Данъкоплатец, който е подал в срок, но не е в състояние да плати дълг поради забавяне на обработката, може да плати след крайния срок без допълнителни санкции.

Пристигна писмото с личен номер на данъкоплатец. Как да продължа?

След като бъде определен личния номер на данъкоплатеца, ще трябва да създадете IBAN. За по-просто решение можете да използвате IBAN генератор за вашата сметка в националната хазна. Поставете префикса за индивидуалния си данък върху доходите - 500216 и вашия личен номер на данъкоплатец, и генераторът ще покаже готов IBAN за вашите данъчни плащания.

Тук ще намерите IBAN за вашето плащане:

  1. Поставете вашият префикс тук
  2. Напишете вашия личен номер на данакоплатец
  3. Генерирайте

The variable symbol за всички данъчни плащания той е еднакъв: 1700992019.