Som právnická osoba. Ako darujem 1 % neziskovej organizácii?