(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Aké zmeny nás čakajú pri vyplňovaní daňových priznaní pre rok 2018?

1. Január 2019

S príchodom Nového roka začali platiť legislatívne zmeny týkajúce sa daňových priznaní. Tu je veľký prehľad toho, čo sa zmenilo oproti daňovému roku 2017 (rok 2018) a čo naopak platí pre daňový rok 2018 (rok 2019).

Zamestnanci:

 • mení sa nezdaniteľná časť základu dane z pôvodných 3803.33 eur na 3830.02 eur
 • mení sa výška daňového bonusu na manželku (manžela) na 3830,02 eur
 • pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa sa mení hranica príjmu na 2880 eur ročne (pokiaľ ste zarobili menej ako je táto hranica, nemáte na uplatnenie daňového bonusu na dieťa nárok)
 • mení sa hranica príjmu pre povinnosť podať daňové priznanie na 1915.01 eur

SZČO:

 • mení sa nezdaniteľná časť základu dane z pôvodných 3803.33 eur na 3830.02 eur
 • pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa sa mení hranica príjmu na 2880 eur ročne (pokiaľ ste zarobili menej ako je táto hranica, nemáte na uplatnenie daňového bonusu na dieťa nárok) a súčasne musíte vykázať základ dane (tzn. nemôžete vykazovať stratu z podnikania).

Dôchodcovia:

 • Ak dôchodca poberal dôchodok k 1. 1. 2018, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane iba vtedy, keď jeho ročný dôchodok v roku 2018 neprevýšil sumu 3830,02 €. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3830,02 € a vyplatenou sumou dôchodku. Ak dôchodca začal poberať dôchodok v priebehu roka, môže si uplatniť celú nezdaniteľnú časť vo výške 3830,02 €, keď základ dane nepresiahol sumu 19 948 €. Túto čiastku je možné odpočítať iba zo základu dane z príjmov zo zamestnania, brigády a podnikania. Nie je možné túto položku odpočítať z iných príjmov (prenájmu, výhry, podielového listu…)
 • Dôchodca si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa za podmienky, že jeho príjmy zo zamestnania, brigády či podnikania dosiahli 2880 eur. Ročný bonus na dieťa je 258.72 eura (21,56 x 12). Bonus si môže odpočítať iba za počet mesiacov, v ktorých sa dieťa považovalo za nezaopatrené. Vtedy násobí 21,56 eura počtom mesiacov.

Daňový bonus na dieťa:

 • mení sa výška daňového bonusu na dieťa na 258.72 eura ročne
 • mesačná výška daňového bonusu na dieťa predstavuje 21.56 eur

Novinky:

 • od 1. 7. 2018 majú podnikatelia (živnostníci – SZČO) podávať daňové priznanie výhradne elektronicky
 • elektronicky musia živnostníci komunikovať s daňovým úradom
 • úroky z úveru – môžete si uplatniť max. 400 eur zo zaplatených úrokov z úveru poskytnutého v roku 2018
 • kúpeľníctvo – pokiaľ ste v roku 2018 absolvovali liečebný pobyt v kúpeľoch, môžete si uplatniť daňový bonus 50 eur

Aké novinky vás čakajú v aplikácii na OnlinePriznanie.sk?

Okrem legislatívnych noviniek ohľadom zmeny sadzieb sme pre vás pripravili niekoľko noviniek aj v aplikácii:

 • e-podanie – možnosť podať daňové priznanie elektronicky – služba je určená živnostníkom, ale aj zamestnancom či občanom so zahraničnými príjmami
 • úroky z úveru -daňový bonus si môžete uplatniť zaškrtnutím príslušného políčka v kroku 2
 • kúpeľníctvo – daňový bonus si môžete uplatniť zaškrtnutím príslušného políčka v kroku 2
 • príležitostný príjem – pokiaľ ste poberali tento druh príjmu, môžete si ho zaniesť do daňového priznania v kroku 1
 • príjmy z osobnej asistencie – nájdete v kroku 1
 • služba daňové priznanie podáme za vás – vyplníte si daňové priznanie a pokiaľ nestíhate zájsť na daňový úrad osobne alebo máte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky a neviete ako na to, môžete využiť túto službu.

Daňové priznanie si spracujete aj sami na OnlinePriznanie.sk.