Blog

Zníženie základu dane

Podnikatelia využívajú december k daňovej optimalizácii. Snažia sa zvýšiť náklady ku koncu roka, aby si čo najviac znížili základ dane a v marci pri podávaní daňového priznania nemuseli platiť viac daní ako je nevyhnutné.

Ste zamestnancom v Rakúsku a podávate daňové priznanie? Ako znížiť základ dane a zvýšiť preplatok na dani?

Ako vysporiadať dane, keď ste nezamestnaní?