Blog

Vrátenie dane USA

Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Štatút študenta denného štúdia v USA nemá vplyv na oslobodenie od daní z príjmu.