Blog

Register trestov

Čo je to výpis z registra trestov?

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorú vydáva Generálna prokuratúra SR.