Blog

Pracovná neschopnosť

Tu a tam sa stane, že i podnikateľov skolí chrípka či iná choroba. Ako vybaviť neschopenku v prípade, že podnikáte?

V dôsledku choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo z dôvodu karantény sa vám ľahko môže stať, že zostanete ležať v posteli prípadne v nemocnici. Ako to riešiť v práci, aby ste mali nárok na náhradu príjmu?