Blog

Príjmy zo zahraničia

Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.