Blog

Príjem zo zahraničia je obvykle zdanený v zahraničí. Kedy musí byť zdanený i na SR? Ako zamedziť dvojitému zdaneniu? Ako medzinárodné zmluvy a slovenská legislatíva o dani z príjmov riešia dvojité zdanenie príjmov zo zahraničia?

Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.