Blog

Príjem z predaja cenných papierov

Zákon o dani z príjmu stanovuje povinnosť priznať v daňovom priznaní všetky príjmy za uplynulý rok. Existujú však výnimky, pre ktoré toto pravidlo neplatí, pretože sa na nich vzťahuje oslobodenie od dane.

Kedy sa príjem z predaja cenných papierov nemusí priznávať v daňovom priznaní?

Obchodovanie s cennými papiermi patrí k zárobkovej činnosti. Ako zdaniť predaj cenných papierov v daňovom priznaní?