Blog

Osobná asistencia

Chystáte sa na materskú? Aká vám náleží výška materského?

Osobná asistencia je pomoc osobe s ŤZP pri činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent.

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú schválila vláda, nadobudne účinnosť 1. júla.