Blog

Odpočet na manželku

Aj tento rok môžete ušetriť na daniach. Využite odpočty na dani a neplaťte viac, ako musíte.

Prehľad daňových noviniek pre daňový rok 2019 (pre podanie daňového priznania v roku 2020). Čo sa zmenilo oproti vlaňajšiemu roku?

Toto potvrdenie EU/EWR za príslušný daňový rok vystaví slovenský daňový úrad, miestne príslušný miestu trvalého pobytu.