Blog

Daňovník

Ministerstvo finančií SR vyšlo v ústrety daňovým poplatníkom v snahe chrániť zdravie pracovníkov daňových úradov aj občanov a automaticky posunulo termín pre podanie daňového priznania o dva mesiace. Nový termín pre podanie daňového priznania je 31.5.2020! Posunutie termínu sa však netýka všetkých.

Od 1. júla 2018 majú podnikatelia (živnostníci) povinnosť podávať daňové priznanie výhradne elektronicky.