Blog

Keď ste pracovali v Taliansku a potrebujete podať daňové priznanie, termín pre podanie je odložený.

Nerezidentov Nemecka možno považovať za poplatníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v prípade, že väčšina ich príjmov pochádza z Nemecka a splňujú niektoré ďalšie podmienky.