Blog

Au Pair v Spojených štátoch amerických predstavuje zmysluplný spôsob starostlivosti o deti a spôsob zdieľania vzdelávacích a kultúrnych zážitkov, ktoré spájajú veľa príležitostí do jednej neuveriteľnej skúsenosti.

Au Pair in the United States of America is a meaningful way to care for children and share educational and cultural experiences, bringing together so many opportunities into one incredible experience.