Blog

Potvrdenie EU EWR

Toto potvrdenie EU/EWR za príslušný daňový rok vystaví slovenský daňový úrad, miestne príslušný miestu trvalého pobytu.