Blog

Pracovali ste na Slovensku, ste však nerezidetom SR. Vyšla vám v daňovom priznaní daň k zaplateniu. Na aké číslo účtu zaplatiť nedoplatok na dani?

You worked in Slovakia, however you are a non-resident of the Slovak republic. Your tax return results in a debt. What bank account should you pay this to?

Vyšla vám v daňovom priznaní daň k zaplateniu. Na aké číslo účtu zaplatiť nedoplatok na dani?