Blog

Pod pewnymi warunkami osoby, które mieszkają za granicą i w dużej mierze uzyskują swoje dochody w Niemczech, mogą być traktowane jako podlegające nieograniczonemu podatkowi dochodowemu w Niemczech.

Nerezidenty Německa lze v případě, že většina jejich příjmů pochází z Německa a splňují některé další podmínky, považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností.

Za určitých podmínek lze nerezidenty považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností v zahraničí. Výhodou neomezené daňové povinnosti je fakt, že na rozdíl od omezené daňové povinnosti můžete využít všech daňových zvýhodnění z příjmů fyzických osob a daňových slev.

Bizonyos feltételek között a külföldön élők korlátlan jövedelemadó-kötelezettséggel bírnak.

Belirli koşullar altında yerleşik olmayanlar yabancı ülkelerde sınırsız gelir vergisine tabi olarak muamele edilebilir.

În anumite condiții, cei fără reședință pot fi tratați ca fiind supuse impozitului pe venit nelimitat în țările străine.

Za určitých podmienok je možné nerezidentov považovať za poplatníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí. Výhodou neomezenej daňovej povinnosti je fakt, že na rozdiel od obmedzenej daňovej povinnosti môžete využiť všetky daňové zvýhodnenia z príjmov fyzických osôb a zliav na dani.

Under certain conditions non-residents can be treated as subject to unlimited income tax in foreign countries.

При определени условия нерезиденти могат да бъдат третирани като обект на неограничен данък върху доходите в чужди страни.

Keď chcete získať svoje dane späť, pravdepodobne budete musieť pripojiť k daňovému priznaniu miestne potvrdenie o príjme. Tu je zoznam formulárov k stiahnutiu.

Pokud chcete získat zpět své daně, budete pravděpodobně muset k daňovému přiznání připojit místní potvrzení o příjmu. Zde je seznam formulářů ke stažení.

Bizonyos körülmények között azok a személyek, akik külföldön élnek és jövedelmük Németországból származik, Németországban korlátlan jövedelemadóval rendelkeznek.