Blog

EHP je dokument, ktorým holandský daňový úrad žiada o priznanie vášho príjmu, ktorý nie je zdanený v Holandsku. To znamená, že musíte potvrdiť, či ste mali alebo nemali príjem v inej krajine (napríklad vo vašej domovskej krajine).

EHP je dokument, nímž nizozemský finanční úřad žádá o přiznání vašeho příjmu, který není zdaněn v Nizozemsku.

EHP is a document, that the Dutch tax office requests to declare your income which is not taxed in the Netherlands. This means, that you have to confirm that you had or had not income in other country (such as in your home country).