Blog

Študent

Prečo sa oplatí podať daňové priznanie pracujúcim študentom a dôchodcom?

Študovali ste a zároveň pracovali v USA? Jednoduché kroky na podanie daňového priznania.

Štatút študenta denného štúdia v USA nemá vplyv na oslobodenie od daní z príjmu.