Blog

Úrok z úveru

Nové podmienky získania hypotéky na bývanie pre mladých prinášajú so sebou aj možnosť uplatnenia úrokov v daňovom priznaní.

Zamestnanci štandardne nepodávajú daňové priznanie, pretože sa o to postará ich zamestnávateľ, ktorý podá ročné zúčtovanie. Na základe neho zamestnancovi vyjde preplatok (o ktorý sa mu jednorázovo navýši mzda) alebo nedoplatok na dani (ktorý mu zamestnávateľ strhne zo mzdy). Tým je jeho daňová povinnosť vysporiadaná.

Aj tento rok môžete ušetriť na daniach. Využite odpočty na dani a neplaťte viac, ako musíte.

Ak patríte k tým, ktorí v priebehu roka 2018 uzavreli zmluvu o hypotekárnom úvere, môžete ušetriť na daniach. V prvých rokoch totiž splácate úrok z poskytnutého úveru.