Blog

Úrad práce

Každý zamestnanec je povinný byť prihlásený okrem nemocenského a dôchodkového poistenia aj na poistenie v nezamestnanosti.

Stáva sa, že časom sami odídete z práce, alebo dostanete výpoveď zo strany zamestnávateľa. Ako postupovať pri strate zamestnania a preklenúť medzeru medzi starou a novou prácou?

Ako vysporiadať dane, keď ste nezamestnaní?