Blog

Chystáte sa požiadať o vrátenie dane z Talianska? Čakáte na vrátenie dane už celú večnosť?

Keď ste pracovali v Taliansku a potrebujete podať daňové priznanie, termín pre podanie je odložený.

Možno ste sa vrátili z Talianska, kde ste za posledný rok pracovali. Možno máte pocit, že existuje možnosť získať späť niektoré dane z Talianska. Vysvetlime vámi, aké sú možnosti.

50 % -né oslobodenie od dane, takzvané „Lavoratori impatriati“, sa vzťahuje na zamestnancov s trvalým pobytom v Taliansku. Vďaka tomuto oslobodeniu od dane daňovníci zaplatili progresívnu daň z príjmu iba z 50 % svojich príjmov.

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.