USA | Neotax

Cenník

 • preCalc
  Zdarma
  Online daňová kalkulácia
  • Online daňová kalkulačka
  • Okamžitý výsledok dane
  • Potvrdenie o výpočte dane k dispozícii na tlač
 • Basic
  19EUR
  Verzia vyplň si sám
  • Verzia vyplním si sám, hotová za 15 minút
  • Vyplníte online formulár, ktorý vyzerá ako dotazník
  • Pošleme vám vaše daňové priznanie a detailnými pokynmi
  • Ďalšia zákaznícka podpora nie je k dispozícii
  • Všetko si vykomunikujete s daňovým úradom
  • Poradenské služby si môžete kedykoľvek objednať
 • NAJPOPULÁRNEJŠIE
  Premium
  99EUR
  Asistované spracovanie dane
  • Zaregistrujte sa prostredníctvom online formuláru
  • Pripravíme vaše daňové priznanie a podáme na daňový úrad
  • Budeme vás zastupovať na daňovom úrade
  • Založíme vám bankový účet pre príjem preplatku
  • Kedykoľvek si môžete zakúpiť naše ďalšie / poradenské služby
 • VIP
  149EUR
  All inclusiv zpracovanie dane
  • Platba vopred

  • Obsahuje všetky služby PREMIUM
   +
  • Zaručujeme prednostné spracovanie
  • Získate daňového poradcu
  • Pomôžeme s nedoplatkom na dani
  • Prevedieme váš preplatok bez poplatku za prevod
  • Zaistíme vám chýbajúce dokumenty

Ako to funguje?

Časté otázky

 • 1. Pracoval/a som v USA a platil/a dane. Mám podať daňové priznanie?
  • Každý, kto pracuje v zahraničí a platí dane z príjmu, podáva daňové priznanie. Za určitých podmienok je možné vrátenie časti daní, ktoré ste zaplatili (resp. odviedol za vás zamestnávateľ). V takom prípade žiadame o vrátenie preplatku na federálnej a štátnej dani z vybraných štátov USA.
 • 2. Aké dane sa platia v USA?
  • Štruktúra daní z príjmu fyzických osôb v USA je nasledujúca:

   • Federálna daň
   • Štátna daň
   • Miestna (lokálna) daň
   • Dane zo sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia


    Za hlavnú daň je považovaná tzv. federálna daň. Je uplatňovaná na všetky príjmy, ktoré zarobia fyzické osoby pracujúce v USA. Sadzba federálnej dane závisí na výške mzdy a môže dosiahnuť až 25 %. Ak ste pracovali v rámci pracovných a cestovných programov J-1, zvyčajne zaplatíte na federálnej dani 10 - 15 % z príjmu.
 • 3. Čo je štátna daň?
  • Okrem federálnej dane je povinné platiť aj tzv. štátnu daň. Je uplatňovaná na všetky príjmy, ktoré zarobia fyzické osoby pracujúce v USA, s výnimkou nasledujúcich štátov: Aljaška, Florida, Nevada, Nový Hampshire, Južná Dakota, Texas, Washington a Wyoming. Sadzba štátnej dane závisí na danom štáte a môže dosiahnuť až 15 %. Niektoré štáty používajú odlišný systém daňových úľav. Preto sa môže stať, že vám vrátia inú čiastku na federálnej a štátnej dani.
 • 4. Čo je miestna (local) daň?
  • V niektorých štátoch sa platí tzv. miestna daň z osobných príjmov. Táto daň zvyčajne nepresahuje 3 % z príjmu. Vo väčšine prípadov nebude miestna daň uplatňovaná na vaše príjmy. Postup vrátenia miestnych daní je komplikovaný a v niektorých prípadoch nie je vôbec možný.
 • 5. Čo je “FICA”?
  • V niektorých prípadoch nesprávne odvádzal zamestnávateľ príspevky (dane) na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie. Dôležité je uvedomiť si, že všetci, ktorí pracujú v rámci J-1 vízového programu (s výnimkou študentov, ktorí pracujú v USA dlhšie ako 183 dní v roku), sú od platby týchto daní oslobodení. Platba týchto daní je povinná pre všetkých rezidentov USA a takisto pre všetkých držiteľov víza H2B a fyzických osôb, ktoré sú považované za rezidentov.

   Ak váš zamestnávateľ odviedol tieto dane z vašej mzdy, požiadajte ho, aby chybu napravil. Postup vrátenia dane “medicare” a príspevku na sociálne zabezpečenie je problematickejší a dlhší. Je potrebné mať k tomu svoj formulár DS-2019, presný názov/meno, adresu a telefónne číslo vášho zamestnávateľa a pokiaľ možno, tiež formulár W-2 od zamestnávateľa.
 • 6. Čo znamená “tax refund”/vrátenie platby na dani?
  • Vrátenie platby na dani znamená, že váš zamestnávateľ za vás odviedol na dani viac, ako bola jeho pôvodná povinnosť, a vy tento preplatok môžete získať naspäť.

   Podaním daňového priznania v skutočnosti prehlásite daňovému úradu v USA, koľko ste v skutočnosti zarobili, aký bol váš hrubý príjem a akú čiastku ste odviedli na vašich daniach v priebehu vášho pobytu v USA.
 • 7. Prečo niektoré agentúry tvrdia, že mi zariadia VYŠŠIU vratku z preplatku daní, ako konkurenčné agentúry?
  • Podľa daňového zákona nie je možné vrátiť “viac z vašej dane”. Buďte opatrní, pretože toto často býva marketingový trik, ktorý vás má nalákať k podpisu zmluvy.

   Pokiaľ odborník na dane spracuje vaše daňové priznanie správne, t.j. podľa amerického daňového zákona, môže byť výška vratky vypočítana jediným možným spôsobom! Ak uplatní odpočty (úľavy) na dani, na ktoré NEMÁTE nárok, výška vratky vašej dane sa síce zvýši (dostanete späť viac peňazí), ale zároveň vás vystaví vysokému riziku, že budete peniaze musieť vrátiť späť daňovému úradu.
 • 8. Aká je výška FEDERÁLNEJ dane, ktorá je platená z príjmu?
  • Sadzba federálnej dane sa pohybuje medzi 10 % až 37 %. Daňoví poplatníci - nerezidenti (cudzinci pracujúci v USA časť roku) nemôžu uplatniť žiadne oslobodenie od tejto dane. To znamená, že musíte zaplatiť daň už od prvého zarobeného dolára.
   Zdaniteľný príjem Daň
   0 - $9,700 10% of taxable income
   $9,701 - $39,475 $970 + 15% of the amount over $9,700
   $39,476 - $84,200 $4,543 + 25% of the amount over $39,475
   $84,201 - $160,725 $14,382.50 + 28% of the amount over $84,200
   $160,726 - $204,100 $32,748.50 + 33% of the amount over $160,725
   $204,101 - $510,300 $46,628.50 + 35% of the amount over $204,100
   $510,301 + $153,798.50 + 39,6% of the amount over $510,300
 • 9. Aká je výška ŠTÁTNEJ dane, ktorá je platená z príjmu?
  • V uvedených štátoch sa neplatí žiadna štátna daň: Aljaška, Florida, Nevada, Južná Dakota, Texas, Washington, Wyoming, New Hampshire a Tennessee. V iných štátoch sa daňové sadzby líšia; napríklad v Kalifornii môžu dosiahnuť až 13.3 % ak máte vysoké príjmy.
 • 10. Aké dokumenty sú potrebné pre vrátenie daní?
  • Pro bezproblémové spracovanie daňového priznania a prípadne získania refundácie vašej dane potrebujete tieto dokumenty:

   • Formulár W-2 alebo kópiu poslednej výplatnej pásky od všetkých zamestnávateľov
   • Kópiu Social Security Card (karta sociálneho zabezpečenia), resp. Social Security Number (číslo sociálneho zabezpečenia)
 • 11. Čo je formulár W-2?
  • W-2 je formulár, ktorý je zamestnávateľ povinný vydať svojmu zamestnancovi vždy na konci roku. Uvádza sa v ňom výška mzdy a výška daní odvádzaná z každej výplaty. Americký zamestnávateľ je povinný poslať formulár W-2 svojmu zamestnancovi do 31. januára každého nasledujúceho kalendárneho roku. Formulár W-2 nie je založený na fiskálnom roku, ale potvrdzuje príjem za rok kalendárny (t.j. 1. 1. - 31. 12. daného roku).
 • 12. Čo je Social Security Number (číslo sociálneho zabezpečenia)?
  • Social Security Number (SSN alebo číslo sociálneho zabezpečenia) je 9-miestne číslo priradené americkým občanom, občanom s trvalým pobytom či dočasným pracovníkom. Jeho hlavným účelom je evidovať osoby pre účely zdanenia. Číslo sociálneho zabezpečenia dokazuje, že zamestnanec pracuje legálne.
 • 13. Čo mám robiť v prípade, ak mi chýbajú dokumenty
  • Aj v prípade, že nemáte všetky vyššie uvedené dokumenty, je stále možné zažiadať o vrátenie preplatku na dani. Bude potrebné doložiť “Social Security Number” (číslo sociálneho poistenia). V rámci našej služby “získania dokumentov” budeme kontaktovať vášho bývaleho zamestnávateľa a vyžiadame od neho kópie vašich výplatných dokumentov ako Váš zástupca.
 • 14. Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie daní?
  • Podľa daňového zákona IRS (federálneho daňového úradu USA) je možné si zažiadať o vratku dane až 4 roky spätne.
 • 15. Ako dlho trvá spracovanie žiadosti o vrátenie daní úradom v USA?
  • Priemerná doba spracovania federálneho daňového priznania daňovým úradom je 8 - 12 týždňov.štátneho daňového priznania trvá minimálne 8 - 14 týždňov**. Táto lehota sa počíta od doby, kedy príslušný daňový úrad obdrží potrebné dokumenty. Zo skúseností vieme, že dĺžka spracovania sa výrazne líši v závislosti na jednotlivom úrade a prípade.
 • 16. Kedy je termín pre podanie daňového priznania?
  • Vaše daňové priznanie by malo byť podané na príslušnom daňovom úrade v USA najneskôr 15. apríla nasledujúceho roku. To znamená, že by ste mali svoje daňové priznania (federálne aj štátne) zaslať včas tak, aby ich úrad obdržal v tomto termíne. K tomuto dátumu by ste mali zaplatiť aj prípadné nedoplatky na dani.

   Ak podáte daňové priznanie po tomto termíne, je možné, že vám daňový úrad vymeria pokutu za neskoré podanie (“Failure-to-file-penalty”) a v prípade, ak nedoplatok na dani nezaplatíte v termíne, aj úrok z neskoro zaplatenej dane (Failure-to-pay penalty”).
 • 17. Aké sú postihy za neskoré podanie daňového priznania a platbu dane?
  • Podrobnejšie informácie týkajúceho sa pokút a penále nájdete na webových stránkách IRS web.
 • 18. Prečo sa môže výpočet dane líšiť od finálneho výpočtu dane daňovým úradom?
  • V niektorých prípadoch sa výpočet dane na daňovom priznaní môže líšiť od finálneho výpočtu, ktorý vám písomne zašle daňový úrad USA.

   Čo býva najčastejšími príčinami rozdielneho výpočtu:

   • Daňový úrad mal rozdielne údaje o vašej zaplatenej dani (váš zamestnávateľ nahlásil úradu odlišné údaje ako uviedol na vašom W-2 formulári)
   • Váš zamestnávateľ odvádzal viac/menej na dani ako bola jeho povinnosť
   • Pravdepodobne ste mali nedoplatok/preplatok z minulého obdobia

Blog | Články o USA

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.