Sankce za pozdní podání daňového přiznání

13. Серпень 2020
Poslední den pro podání **daňového přiznání pro rok 2019** je stanoven na **18. 8. 2020.** Zůstává tedy ještě 5 dní k tomu, abyste si mohli daňové přiznání zpracovat, podat a daň uhradit. Co v případě, že to nestihnete? === Dle nařízení MF ČR má poplatník povinnost do stanoveného data podat daňové přiznání i uhradit samotnou daň. Pokud to nestihne, bude mu vyměřená **sankce za pozdní podání a pozdní úhradu daně od 1. dubna.** ####**Kdy bude pokuta prominuta?** **Daň je potřeba uhradit do 18. 8. 2020.** To znamená, že do tohoto data musí mít finanční úřad **peníze připsané na svém účtu**. Pokud provedete platbu daně v poslední den podání, tj. 18. 8. 2020, není úplně jisté, že úhrada daně dorazí na bankovní účet finančního úřadu v tentýž den. Je třeba počítat i s vyřízením platby ze strany banky a připsáním peněz na účet příjemce. Proto je dobré provést platbu pár dní před termínem. Pokud jste daň uhradili včas tj. do 18. 8., finanční úřad **promine pokutu za pozdě podané daňové přiznání.** ####**Jak pozdě podané? Vždyť je termín do 18. sprna!** Termín pro podání je prodloužen, ale každému, kdo **do 1. dubna 2020 nepodal daňové přiznání, běží sankce** za pozdní podání. Ta se promine ve chvíli, kdy je daňové přiznání podáno a uhrazeno do 18. 8. 2020. ####**Podal jsem v termínu, ale nestihl jsem daň uhradit. Obvykle je 5denní tolerance po termínu, než se stanoví pokuta.** K úhradě daně jste měli čas více než 5 dní, a to až o 4,5 měsíce. 5 dní k dobru se tentokrát nekoná. Přes konečný termín 18. 8. 2020 nejede vlak. Pokud tedy daň uhradíte 19. 8., což je o jeden den později, finanční úřad stanoví pokutu za pozdní úhradu daně. Ale **POZOR! Pokuta se počítá od původního řádného termínu**, který letos připadl na **1. duben 2020**, do dne podání nebo do dne zaplacení daně. ####**Jak hluboko do kapsy musíte sáhnout kvůli pokutám?** Sankce za pozdní podání se dle Finanční správy ČR počítá takto: **nedoplatek na dani x výše sazby x počet dní, za které se hradí sankce** Dle zákona je výpočet pokuty pevně daný a Finanční úřad její výši nemůže ovlivnit. Sazby jsou stanoveny takto: * **0,05 %** stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně * **0,05 %** stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu * **0,01 %** stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty. Pokuta se nepředepíše, pokud je její výše nižší než 200 Kč. **Maximální výše pokuty** může být **300 000 Kč.** **TIP** Pokuta nabíhá za každý den opoždění. Proto je dobré uhradit daň co nejdříve. *** Pořád nemáte podáno? Daňové přiznání si vyplňte ještě dnes na [OnlinePřiznání](http://www.onlinepriznani.cz?target=_blank)