Blog

Příjem ze zahraničí je obvykle zdaněn v zahraničí. Kdy musí být zdaněn i v ČR? Jak zamezit dvojímu zdanění? Jak mezinárodní smlouvy a český zákon o daních z příjmů řeší dvojí zdanění příjmů ze zahraničí?

Príjem zo zahraničia je obvykle zdanený v zahraničí. Kedy musí byť zdanený i na SR? Ako zamedziť dvojitému zdaneniu? Ako medzinárodné zmluvy a slovenská legislatíva o dani z príjmov riešia dvojité zdanenie príjmov zo zahraničia?

Výpočet výše daně se může lišit podle toho, jestli je v dané zemi poplatník rezidentem.

Možná jste se vrátili z Itálie, kde jste za poslední rok pracovali. Možná máte pocit, že existuje možnost získat zpět některé daně z Itálie. Vysvětlíme vám, jaké jsou možnosti.

Možno ste sa vrátili z Talianska, kde ste za posledný rok pracovali. Možno máte pocit, že existuje možnosť získať späť niektoré dane z Talianska. Vysvetlime vámi, aké sú možnosti.

Italská vláda přijala novou vyhlášku, která upravuje daňový režim pro nové zaměstnance s trvalým pobytem v Itálii tzv. "Lavoratori impatriati".

Talianska vláda prijala novú vyhlášku, ktorá upravuje daňový režim pre nových zamestnancov s trvalým pobytom v Taliansku tzv. „Lavoratori impatriati“.

Pracujete v Německu a při vyplňování daňového přiznání si nevíte rady s klíčovou otázkou:

“Jsem nebo nejsem daňový rezident Německa?”

Pracujete v Nemecku a pri vyplňovaní daňového priznania si neviete rady s kľúčovou otázkou:

“Som či nie som daňovým rezidentom Nemecka?”

Co znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je poplatník s neomezenou daňovou povinností.

Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Daňové přiznání si vyplníte ve 3 jednoduchých krocích, online, z pohodlí vašeho domova. K vyplnění budete potřebovat potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele – tzv. formulář E16 nebo Lohnzettel.