Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Veľká Británia

Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovo...

Veľa Slovákov odišlo za prácou do Veľkej Británie. Pracujú tu najmä ako au-pair, v cestovnom ruchu, gastronómii, na farmách, v obchode a v ďalších odvetviach.

Svoj príjem dostávajú v britských librách, takže svoj príjem musia prepočítavať kumulatívným kurzom NBS.

Vo Veľkej Británii môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody
  • z podnikania

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?

Príjem zo zamestnania potvrdzuje britský formulár P45 alebo P60, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu. Je dôležité povedať, že britský daňový rok nie je totožný so slovenským daňovým rokom. Trvá od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka. Britskí zamestnávatelia vystavujú formulár P45 alebo P60 za britský daňový rok. K zaneseniu príjmov do slovenského daňového priznania tak často slúžia výplatné pásky “Payslips”.

Formulár P45 alebo P60 použite iba v prípade, ak ste vo Veľkej Británii pracovali iba časť roka. Ak ste pracovali po celý rok, použite výplatné pásky za mesiace január až december príslušného roka (za ktorý sa podáva priznanie na Slovensku).

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet čiastok za január až december uvedené vo výplatných páskach v riadku s názvom Gross pay.
  • Riadky Celkové zaplatené dane v zahraničí napíšete súčet čiastok za január až december uvedené vo výplatných páskach v riadku s názvom Tax alebo Income Tax.
  • Do riadku zaplatené sociálne poistné v zahraničí uveďte súčet čiastok za január až december uvedené vo výplatných páskach v riadku s názvom National Insurance. Výsledná čiastka zahŕňa sociálne aj zdravotné poistenie.
  • Do riadku zaplatené sociálne poistné v zahraničí uveďte 0.

Na príjem zo zamestnania vo Veľkej Británii sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmeno c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?

Pri príjmoch z britskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Veľkej Británie.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či britská legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania vo Veľkej Británii sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň vo Veľkej Británii sa v SR “započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.


Spracujte si daňové priznanie na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť priznanie

Potrebujete daňové priznanie vo Veľkej Británii? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť britské
daňové priznanie

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.